VšĮ  „Tautos atmintis“

Tas mūsų kelias į Laisvę buvo ilgas ir sunkus...

 

Sveiki atvykę į mūsų internetinę svetainę!

  

Mūsų tauta XX a. išgyveno penkis tragiškus okupacijos dešimtmečius, per kuriuos ji neteko didelės dalies intelektualiausių ir padoriausių žmonių, daug dvasinių ir materialinių vertybių, bet tuo pačiu laikotarpiu formavosi ir nauji jos dvasiniai bruožai, nulėmę jos gyvenimo būdą ir lemtį. Nors ir skaudžiai nukraujavusi, tauta vis dėlto sugebėjo rasti idealistų, kurie tęsė tą kovą iki galutinės pergalės, kai, susidarius palankioms politinėms ir ideologinėms aplinkybėms, buvo atkurta Nepriklausomybė ir valstybingumas. Jau paskutinįjį okupacijos dešimtmetį jiems kilo mintis fiksuoti reikšmingesnius tos kovos įvykius ir faktus, rinkti kovotojų  atsiminimus ir kitą autentišką medžiagą, kuri ateityje padėtų kurti tikrąją tautos istoriją ir ugdyti tiesą bei laisvę mylinčią kartą. Deja, iki mūsų dienų daugelis Lietuvos pasipriešinimo dalyvių išėjo Amžinybėn ir apie savo kovas, patirtus vargus bei kančias jau niekam nebepapasakos. Manome, kad taip Lietuvos pasipriešinimo istorija negali baigtis. Dar yra šiek tiek gyvų tos istorijos dalyvių, kurie galėtų papasakoti savo išgyvenimus, be to, yra jaunimas, kuris domisi savo tautos kovomis dėl laisvės ir Nepriklausomybės, todėl reikia visuomenei suteikti kuo daugiau galimybių pažinti savo kovų istoriją.
 
Mūsų viešoji įstaiga „Tautos atmintis“ ir toliau stengiasi tęsti idealistų kartos sumanymą rinkti bei eksponuoti autentišką medžiagą apie Lietuvos Nepriklausomybės kovas. Taip pat organizuojame patriotinio auklėjimo renginius jaunimui, leidžiame atkurtą istorinį žurnalą „Tautos atmintis“, dalyvaujame įvairiuose projektuose, o jaunajai istorikų kartai ir visiems besidomintiems savo tautos istorija suteikiame galimybę plėtoti šią veiklą.