VšĮ  „Tautos atmintis“

Tas mūsų kelias į Laisvę buvo ilgas ir sunkus...

Nuoširdžiai dėkojame savo rėmėjams ir draugams, kurie prisideda prie mūsų istorinės atminties puoselėjimo!

 

Mūsų rėmėjai:

Mūsų draugai:

Prof. habil. dr. Leonas Ašmantas

Vilniaus miesto savivaldybė

Fotomenininkas Vytautas Ylevičius

Viktorijos Galerija - Kūrybinė dirbtuvė

Disidentas Stasys Stungurys

VšĮ "Gintaro akademija"

Gydytojas dr. Audrius Vasiliauskas

UAB "Blyksta" 

Ūkininkai Stasė ir Pranas Brazauskai

UAB "Tigro šuolis"

Mokytoja Aušra Pakalkienė

UAB "Apsaugos komanda" 

Senjoras Algirdas Lenkevičius

Viktoro Petkaus paramos ir labdaros fondas 

Istorikė Viktė Jacytė

LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė 

Istorikė Vigilija Bytautaitė

VšĮ "Operae artis" 

Gintaras Mikonis

UAB "Mūsų gairės" 

Odeta Muralytė

Egidijus V.